Nederlands

Accordion Text: 

RHAPSODY richt zich op zorgverbetering voor mensen met dementie op jonge leeftijd (ontstaan voor 65 jaar) in Europa. Het onderzoek wordt uitgevoerd door acht partners uit zes landen, inclusief zes academische centra, een bedrijf voor informatie en communicatie technologie, en een patiëntenorganisatie.

In de eerste fase vindt er een vergelijking plaats van zowel het gezondheidszorgbeleid als de zorgbehoeften en het zorgaanbod in zes Europese landen (Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en Portugal). Op basis hiervan zal er een interactief, educatief, multimedia programma worden ontwikkeld om mantelzorgers te ondersteunen bij het omgaan met ziekte gerelateerde problemen en veranderingen.

Vervolgens zal in drie landen de haalbaarheid, acceptatie en kosteneffectiviteit van een prototype van het programma getest worden in een pilotstudie. De eindversie van het educatief programma zal beschikbaar worden gemaakt voor patiënt- en mantelzorgorganisaties in Europa als aanvulling op het bestaande aanbod. Specifieke inhoud van het programma zal verspreid worden onder een brede range van gebruikers.

Meer informatie krijgen

Country Flag: 

Weight: 

2

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.