Svenska

Accordion Text: 

RHAPSODY syftar till att förbättra bemötandet och omhändertagandet av personer med tidigt (före 65 års ålder) debuterande demenssjukdom i Europa. Åtta samarbetsparter från sex länder, inklusive sex akademiska lärosäten, ett informations- och teknologi företag samt en patientförening har slagit sig samman.

Som ett första steg så kommer befintliga policyer och strategiska program samt individuella behov och vårdkedjan inom hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen att jämföras mellan sex europeiska länder (England, Frankrike, Tyskland, Holland, Portugal, Sverige). Med denna kunskap som underlag så kommer ett internet-baserat, interaktivt och multimedia-utbildningsprogram att utvecklas som stöd till närstående att hantera problem som kan uppstå under sjukdomsförloppet.

En prototyp av programmet kommer att testas i en pilotstudie i tre länder för att bedöma genomförbarheten, acceptansen, effektstorlek och kostnadseffektiviteten. Det slutgiltiga utbildningsprogrammet kommer att finnas tillgängligt för patient- och anhörigföreningar runt om i Europa som ett komplement till redan tillgänglig service. Utvalda delar av programmet kommer att spridas till en större grupp användare.

Få mer information

Country Flag: 

Weight: 

3

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.