Var kan man köpa Saxenda online ? ✔️ Utan recept

Saxenda

 •   Köp din medicin på nätet
 •   Få ett medicinskt recept godkänt av läkare
 •   Få den levererad till ditt hem inom 24 timmar

Vad är Saxenda (liraglutid)?

Innan du köper Saxenda receptfritt i Sverige bör du läsa följande. Saxenda tillhör en grupp läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes, så kallade GLP-1-receptoragonister.

Det skapades först som ett läkemedel mot typ 2-diabetes, men är nu erkänt som en behandling av fetma utomlands efter att ha fått godkännande från Food and Drug Administration (FDA), European Medicines Authority (EMA) och Korea Food and Drug Administration (KFDA). Det är en daglig självinjektion som minskar hungern och som sannolikt kommer att ha en inverkan på bantning.

Det har inte visat sig vara effektivt eller säkert för behandling av fetma, där det endast är licensierat och försäkrat för typ 2-diabetes.

GLP-1 (glukagonliknande peptid-1): vad är det?

Flera hormoner styr exakt mängden glukos i blodet hos människor. Bland dem är betacellerna i bukspottkörteln som producerar hormonet insulin avgörande för att transportera glukos från blodet till cellerna.

Många hormoner, däribland inkretin, som frisätts av matsmältningssystemet, styr också insulinfrisättningen. Glukosberoende insulinotropisk polypeptid (GIP), som frisätts av L-celler i tunntarmens övre del, och glukagonliknande peptid-1 (GLP-1), som utsöndras av K-celler i den nedre halvan, är två olika typer av inkretiner.

Det var redan känt att GLP-1 frisätts från den del av det centrala nervsystemet som kallas den solitära fascikulans medullära kärna, som också innehåller leptinreceptorer.

Eftersom GLP-1 har en mycket kort halveringstid är det dock mycket osannolikt att det når bukspottkörteln. Nyligen har GLP-1 dock visat sig påverka ätbeteendet genom att verka på hypotalamus, och mekanismen för denna effekt – som skiljer sig från regleringen av blodsockret – har klargjorts.

GLP-1 har också visat sig genereras av hjärnans immunceller, så kallade mikroglia, vilket tyder på att den kan spela en roll för hjärnans immunitet.

Varför har Saxenda (en GLP-1-receptoragonist) en viktminskningseffekt?

1. Hjärnrelaterade effekter

Den hypotalamiska paraventrikulära kärnan anses vara hungerns kontrollcentrum. När GLP-1 kommer in i denna kärna aktiverar det celler som producerar CRH, nesfatin och oxytocin, vilket dämpar aptiten. Även om GLP-1 inte når hjärnan har det visat sig att det aktiverar den paraventrikulära kärnan genom att verka på den vagala afferenta banan och skicka information till nucleus solitarius. Utan att orsaka stress skulle dessa aptitdämpande effekter kunna uppmuntra människor att äta mindre, vilket troligen skulle leda till viktminskning.

2. Effekter på magen

Det har visats att köpa Saxenda online i Sverige (en GLP-1-receptoragonist) ökar pyloricasfinkterns sammandragning, minskar peristaltiken och lugnar gastric fundus (förträngning av magsäcksutgången). De minskar således magsäckens motilitet och förtränger magsäcksutloppet. Resultatet är en fördröjning av matens utlösning ur magsäcken och en långvarig mättnadskänsla, vilket i båda fallen bör minska snacksuget och förhindra binge eating.

3. Bukspottkörtelrelaterad aktivitet

När maten kommer in i matsmältningssystemet produceras GLP-1 i cirkulationen från tunntarmens nedre del in vivo. GLP-1 som transporteras i blodomloppet transporteras till bukspottkörteln, där det binder till och främjar frisättningen av insulinproducerande betaceller, vilket sänker blodsockret. Enzymet DPP-4 bryter snabbt ned och inaktiverar GLP-1 in vivo, men Saxenda har en struktur som motstår nedbrytning och kan fungera under en längre tid.

Detta minskar sannolikheten för ”blodsockertoppar” genom att minska den postprandiala ökningen av blodsockret.

De terapeutiska fördelarna med Saxenda (GLP-1-receptoragonist)

En artikel som utvärderar effekterna av liraglutid (varumärket Saxenda i Europa) på fetma publicerades 2015 i The New England Publication of Medicine, en mycket respekterad medicinsk tidskrift.

Hos 3 731 överviktiga personer med ett BMI på 30 eller mer jämfördes effekterna av liraglutidinjektioner med effekterna av placebo (placebo) under studiens 56 veckor.

Resultaten visade att deltagarna i liraglutidinjektionsgruppen gick ner i vikt i nästan 92 procent av fallen.

Särskilt i populationen av patienter som köpte Saxenda receptfritt i Sverige:

 • Mer än 5 % av dem som gick ner i vikt – 63,2 % – gjorde det.
 • 33,1 % minskade sin kroppsvikt med mer än 10 %.
 • 14,4 % hade en kroppsviktsminskning på 15 % eller mer.

Denna effekt på viktminskningen var verifierad. Jämfört med placebogruppen:

 • 27,1 % minskade sin kroppsvikt med mer än 5 %.
 • 10,6 % minskade sin kroppsvikt med mer än 10 %.
 • 3,5 % hade en kroppsviktsminskning på 15 % eller mer.
Detta var resultaten.

Eftersom studien ursprungligen var utformad för överviktiga personer observerades en betydande viktnedgång även i placebogruppen, men det fanns en statistiskt signifikant skillnad i den procentuella viktnedgången i liraglutidgruppen på alla nivåer av minskning.

Man räknar med att genom att minska den postprandiala ökningen av blodglukos även fördröja utvecklingen av diabetes.

Säkerhet för Saxenda (GLP-1-receptoragonist)

Många människor är medvetna om Saxendas roll som blodglukossänkande diabetesläkemedel, och vissa är oroliga för att Saxenda kan leda till hypoglykemi om blodglukosnivåerna sjunker för lågt.

GLP-1, en ingrediens i Saxenda, stimulerar dock endast bukspottkörteln att utsöndra mer insulin när blodglukosnivåerna är något höga.

De andra två effekterna, ”aptitdämpning” och ”ihållande mättnad”, minskar eller ökar inte blodglukosnivåerna. I familjen av naturliga produkter ingår GLP-1. GLP-1 anses därför ha en mycket låg risk att orsaka hypoglykemi.

Försiktighetsåtgärder och biverkningar av Saxenda (en GLP-1-receptoragonist)
Uppblåsthet i magen, illamående och obehag.

Detta inträffar på grund av GLP-1:s effekt att fördröja frigörandet av mat från magen. Medan ihållande kräkningar eller allvarliga symtom kan kräva att behandlingen avbryts, förbättras ofta milda symtom med övervakning under några veckor.

Diarré.

Detta tros uppstå eftersom GLP-1 förändrar tarmmotiliteten. Om diarrén är hanterbar förbättras den ofta när vätskeintaget övervakas för att undvika uttorkning, men om den är frekvent kan det vara nödvändigt att avbryta behandlingen.

Gallstenar.

GLP-1 hindrar dessutom gallblåsan från att röra sig, vilket gör det lättare för gallstenar att bildas. Det är tillrådligt att gå till en sjukvårdsinrättning om du upplever svåra obehag (kolik) i övre högra delen av buken, i hjärtområdet eller i ryggen.

Hypoglykemi.

Personer som inte har en historia av diabetes är mindre benägna att uppleva hypoglykemiska biverkningar, även om detta är mycket sällsynt. Ta socker omedelbart om du upplever symtom på hypoglykemi, t.ex. frossa, darriga händer eller hjärtklappning.

Takykardi.

En snabb eller oregelbunden hjärtslag kan bli följden av användningen av GLP-1. Om du upplever några konstiga fysiska symtom ska du kontakta en läkare.

Allergier

Allergier kan vara lindriga, till exempel hudutslag, eller farliga, till exempel anafylaktisk chock.

Beteendemässiga symtom

Efter att ha köpt Saxenda online i Sverige finns det risk för biverkningar om tecken som ångest, ledsenhet, humörsvängningar eller självmordsförsök uppmärksammas. Avbryt användningen omedelbart och gå till sjukhuset.

Hur förfarandet utförs

STEG ETT: En medicinsk bedömning
 • Dina problem kommer att diskuteras med läkaren medan han/hon undersöker dig.
 • Andra steget i den preoperativa processen
 • Inget speciellt att rapportera
Steg 3: Behandling

Ett inledande blodprov krävs. Patienten får en injektion i ”låren eller buken” under läkarens överinseende.

STEG 4: Vård efter operationen

Om det inte finns några problem fortsätter vi att ordinera medicinen vid nästa besök efter att ha frågat hur du känner dig fysiskt efter administreringen.

Om ingreppet

Behandlingsområde: Behandling: Låren och buken

Behandlingens längd: 30 minuter

Intervall: Dagligen

 • Ingen planering före behandlingen
 • 1 månad efter behandlingen, uppföljningsbesök efter behandlingen.
 • Låg smärta (injektionsnålen som används är tunn och kort, så det är lite smärta).
 • Ingen bedövning
 • Ingen stilleståndstid
 • Smink kan användas omedelbart efter ingreppet.
 • ansiktsrengöring samma dag
 • Dusch samma dag
 • Dusch nästa dag
 • Biverkningar och säkerhetsåtgärder
 • Förstoppning
 • Illamående
 • Problem med matsmältningssystemet (magont)
 • Diarré

I början av behandlingen är symtomen ofta framträdande, och biverkningarna förbättras vanligtvis när behandlingen fortsätter. När dosen justeras till en optimal nivå under hela behandlingen försvinner biverkningarna ofta. Nålar som används för självinjektion betraktas som medicinskt avfall. Personer som inte är bekanta med medicinskt avfall kan inte förskrivas det.

Kontraindikationer för att köpa Saxenda utan recept i Sverige

 • Patienter som får behandling för diabetes mellitus.
 • Personer med sjukdom i bukspottkörteln.
 • Personer med en historia av allergier eller överkänslighet mot GLP-1-injektion.
 • Patienter som får cancerbehandling eller inom tre månader efter behandlingen (därefter ska du rådgöra med behandlande läkare).
 • Personer med nedsatt njur- eller hjärtfunktion.
 • Personer med ödem, ascites, dialys eller sensorisk nedsättning (beroende på plats).
 • Personer med G6PD-brist (en genetisk sjukdom).
 • Personer med herpes (beroende på plats).
 • Personer som inte är bekanta med självinjektion.
 • Personer som kan vara gravida, ammar eller som är gravida.
 • 3 månader efter förlossning (inklusive abort eller missfall).

Vad är priset på Saxenda i Sverige?

 • För 1 Saxenda-penna är priset: 1500 kr
 • För 2 pennor från Saxenda är priset: 3000 kr
 • För 3 pennor från Saxenda är priset: 4000 kr
 • För 4 pennor från Saxenda är priset: 5000 kr
 • För 5 pennor från Saxenda är priset: 5800 kr ( Du sparar 2000 kr )

Dosering av Saxenda

 • Efter att ha köpt Saxenda online i Sverige ska du öppna locket på Saxenda, ta ut den ur kylskåpet och rengöra den.
 • Efter att ha tagit bort nålskyddet och skruvat in nålen i Saxenda moturs, ta bort locket (2 stycken).
 • När du använder en ny Saxenda ska du tömma den gamla Saxenda.

Hur väljer man det område som ska sys?

 • Ställ Saxenda-ratten på den symbol som drar till sig uppmärksamhet.
 • Se till att miljön är säker och utom synhåll innan du trycker på knappen med den anslutna nålen pekande uppåt.
 • För att justera injektionsvolymen vrider du på ratten.
 • Använd en antiseptisk trasa för att rengöra det område som ska injiceras.
 • För in nålen i målområdet medan du håller sprutan så att ratten är synlig.
 • Tryck på injektionsknappen och ta sex lugna andetag. När du tar bort nålen fortsätter du att hålla injektionsknappen intryckt.
 • För att ta bort nålen sätter du på locket och vrider det moturs. Lägg nålen och locket i en nålbox eller liknande för säkert bortskaffande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *